Posty

Wyświetlanie postów z kwiecień, 2016

"Artyzm"

Artyzm wymaga poświęcenia.
Mimowolnej akceptacji
egzystencji dzieła
bez zgody autora na życie.

Sztuka wywierająca nacisk na ucieczkę
z hermetycznego łona stwórcy.
Gwałtem wyrywająca się spod jurysdykcji.
Samowolny byt, po za Bytem.