Posty

Wyświetlanie postów z 2016

#czarnyprotest

Widzieli już wszystko 
Wszystko wiedzieli,
Chcieli więcej.

Zaglądać tam gdzie słońce nie dochodzi.
Władza i tam dojdzie!

Biada wam drogie kobiety.
Nie dajcie im władać swojej godności 
I wtykać nosy w wasze bukiety!

"Artyzm"

Artyzm wymaga poświęcenia.
Mimowolnej akceptacji
egzystencji dzieła
bez zgody autora na życie.

Sztuka wywierająca nacisk na ucieczkę
z hermetycznego łona stwórcy.
Gwałtem wyrywająca się spod jurysdykcji.
Samowolny byt, po za Bytem.